Nasehat Agama & Wasiat Iman Terjemah Nashoihud Diniyyah Karya: Habib Abdullah Al Haddad Penerbit: Gema Risalah press Harga: Rp. 60.000,- Dewasa ini kita hidup di masa jahiliyah materialising, dengan segala

Terjemah Jauharul Maknun Kara Syaikh Abdurrahman al-Ahdhori Penterjemah: Achmad Sunarto Penerbit: Mutiara Ilmu Harga: Rp. 20.000,- Buku ini penting tidak saja bagi para siswa dan santri sebagai reverensi dalam studi

Misteri Nabi Khidir Oleh Ibnu Hajar Al-Asalani Penerbit: Turos Pustaka Harga: Rp. 48.000,- Siapa bekerjsama sosok Nabi Khidir itu? Al-Quran hanya memberikan dongeng perjalanannya yang nyeleneh tapi syarat nasihat ketika

Alfiyah Ibnu Malik Penterjemah: Dr. Moh. Tolchah Mansoer, SH Penerbit: Menara Kudus Harga: Rp. 15.000,- Buku ini ialah terjemah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang berisi ilmu dibidang gramatikal bahasa

MENOLAK MAZHAB WAHABI (Terjemah Kitab al-Durar al-saniyyah fi al-radd ala al-Wahhabiyyah) karya: Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Penerbit: Turos Pustaka Harga: Rp. 50.000,- Kaum Wahabi mempunyai karakteristik khas yang terangkum

Nurul Yaqin (Fii Siiratil Sayyidil Mursaliin) Oleh: Syekh Muhammad Al Khudhari Bek Penerbit: Sinar Baru Algensindo Harga: Rp 37.500,- “Nuurul Yaqiin” ialah tarikh perjalanan hidup Rasulullah Saw. semenjak dia dilahirkan

MENOLAK WAHABI (dalam Bahasa Indonesia – Arab) Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi; dari Ibnu Taimiyah sampai Abdul Qadir At-Tilmisani Terjemah dari Kitab An-Nushush Al-Islamiyyah Fi Radd Al-Wahhabiyyah Karya KH Muhammad Faqih