Jual Rukhashah Musafir

CategoriesHarga 20 rb ke bawahJual Buku IslamTagged ,

Rukhashah Musafir

Cara Mudah Beribadah dalam Perjalanan

Oleh: M. Solahudin

Penerbit: Nous Pustaka Utama

Harga: Rp. 20.000,-

Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) diberikan beberapa dispensasi (rukhshah) yang tidak diberikan kepada orang yang sedang di rumah (mukim), ibarat boleh tidak berpuasa ramadlan namun harus menggantinya pada hari-hari lain, boleh menqashar shalat, boleh menjamak shalat, bertayamum dan lain-lain.

Buku ini mengupas kemurahan-kemurahan tersebut, khususnya terkait dengan jamak dan qashar shalat. Juga dikupas beberapa duduk perkara ibadah dalam perjalanan ibarat bagaimana dengan sopir yang tiap hari “ada di jalan”, bagaimana ibadah dalam perjalanan yang memakan waktu 20 jam, bagaimana jikalau sudah meng-qashar dan menjamak shalat kemudian tidak jadi meneruskan perjalanan, dan lain-lain. Semuanya dikupas dengan bahasa ringan dan gampang dipahami.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com

About the author