Jual RISALAH AL-MARDLO

RISALAH AL-MARDLO

Do’a-Do’a dan Panduan Ibadah Orang Sakit

Oleh: elkarimy (purnasiswa Madrasah Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo)

Penerbit: Lirboyo Press

Harga: Rp. 25.000,-

Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata “sebagian dari hal yang sanggup menjadikan meninggal dalam keadaan su’ul khotimah ialah meninggalkan shalat”.

Kebanyakan dari mereka meninggalkan shalat dikala sakit khususnya mereka yang dirawat di rumah sakit.

Terkadang salah satu dari mereka meninggal dalam keadaan meninggalkan shalat, alhasil mereka meninggal dalam keadaan su’ul khotimah.

Barang siapa yang berkata pada orang yang sakit, “kamu tidak usah shalat lantaran Yang Mahakuasa tidak menuntut kau untuk melaksanakan dikala sakit.” Maka beliau ialah syetan. lantaran sesungguhnya, tidak diperbolehkan meninggalkan shalat dalam keadaan apapun kecuali alasannya meninggal atau hilang akal.

Buku ini merupakan panduan ibadah bari orang yang sedang sakit, sehingga selalu sanggup melaksanakan ibadah terutama shalat. supaya bermanfaat.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com