Jual Pintar FIQH WARIS

Pintar FIQH WARIS

Cerdas Membagi Wais untuk Dasar dan Umum

Oleh: Muhammad Ichsan Maulana

Penerbit: Al-Aziziyyah

Harga: Rp. 35.000,-

Hak kepemilikan harta benda, harta pusaka dan permasalahan waris sering kali menjadi pertikaian dan kericuhan di dalam keluarga. Hal itu dipicu alat ketidakpastian atau ketidakpedulian akan aturan waris yang digariskan oleh yang Maha mewarisi.

Melalui buku ini pembaca akan memasuki pintu-pintu permasalahan waris yang gampang diikuti dengan instan, ataupun untuk dikuasai oleh kalangan agamis maupun kalangan akademis. Uraian dan teladan penyelesaian problem dalam buku ini kami sarikan dari beberapa metode yang mudah, menarik, dan inovatif. Dengan bahasa yang segar, uraian yang sederhana, dan bahan yang kompleks mengakibatkan buku ini unggul dan layak diminati.

Bila pembaca tertarik untuk mengetahui dan mendalami faraid, inilah dikala yang tepat! Rasanya kurang tepat apabila mempelajari fiqh, ayat-ayat waris, dan hadits yang membahas waris namun tidak memahami faraid. Maka dari itu, kami persembahkan sebuah buku yang penting dan menarik. Pembaca sanggup menemukan kesan pertama dan perasaan gairah untuk menjadi Pintar Fiqh Waris.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com