Jual Nurul Yaqin

CategoriesHarga di atas 20 rb - 50 rbJual Buku IslamTerjemah KitabTagged , ,

Nurul Yaqin (Fii Siiratil Sayyidil Mursaliin)

Oleh: Syekh Muhammad Al Khudhari Bek

Penerbit: Sinar Baru Algensindo

Harga: Rp 37.500,-

“Nuurul Yaqiin” ialah tarikh perjalanan hidup Rasulullah Saw. semenjak dia dilahirkan sampai tamat hayatnya. Kisah ini diceritakan secara teratur mengikuti alur kehidupan Rasulullah. Peristiwa-peristiwa yang mengatakan kesempurnaan watak dan akal pekerti Rasulullah pun tak luput dikisahkan. Bahkan diceritakan pula Al-Qur’an dan mukjizat-mukjizat lain sebagai bukti kerasulannya.

Bagi seorang muslim, perilaku dan kepribadian Nabi Besar Muhammad Saw. -yang memang telah dianugerahkan kesempurnaan di dunia dan di alam abadi oleh Tuhan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum maupun sesudahnya- wajib dijadikan sebagai pola dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Dan memang sudah selayaknya kita sebagai umatnya harus mengetahui kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Saw. sekaligus mengikutinya.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com

About the author