Jual Kumpulan Kisah-Kisah Indah dan Lucu Jilid 1

Kumpulan Kisah-Kisah Indah dan Lucu

Jilid 1

Petikan dari Ta’lim Maha Guru Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani

oleh: Musthofa bin Husain Al-Jufri

Rp. 90.000,-

Ketika ia melanjutkan studi formalnya di Universitas “al-Azhar” Cairo-Mesir, ia juga menyempatkan diri memperdalam ilmu non formal-nya kepada para masyayikh di negeri yang kaya dengan para Masyayikh dan Auliya itu. Demi menuntut ilmu dan mencari barokah dari mereka, ia rela mengorbankan waktu, harta dan tenaganya dengan bermukim di pelosok-pelosok desa. Salah satunya ia mencar ilmu kepada asy-syekh Muhammad bin Abdullah al-Aquri yang dikaruniai usia panjang oleh Allah, alasannya yakni ia yakni murid dari asy-Syekh Ibrahim al-Bajuri, pengarang kitab “TuhfatuI Murid” syarah Nadhaman “Jauharotut Tauhid” karya as-Syekh Ibrohim al-laqqoni.

Abuya as-Sayyid Muhammad mendatangi asy-Syekh al-Aquri ini di pedalaman Mesir, sebuah desa berjulukan “ash-Shaid”. Untuk hingga ke desa tersebut, ia harus gonta-ganti kendaraan, mulai dari kendaraan bermotor hingga delman. Semua itu ia lakukan demi mencari sanad hadits yang tinggi.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com