Jual Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah; Penjelasan Sifat 50

CategoriesHarga di atas 20 rb - 50 rbJual Buku IslamTagged ,

Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah

Penjelasan Sifat 50

Oleh: Muhammad idrus Ramli

Penerbit: Al-Hujjah Press

Harga: Rp. 45.000,-

Pada masa silam, para ulama kita dalam menulis kitab-kitab dogma Ahlussunnah Wal-Jamaah, terbagi pada tiga kelompok. Pertama, para ulama hebat kalam atau teologi yang menulis kitab-kitab dogma dengan pendekatan ‘aqli atau rasional. Demikian ini yang berlaku dalam kitab-kitab yang dltulis oleh Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Ghazali, al-Bazi, al-‘Adhud’, al-Taftazani, al-Sanusi, dan lain-lain.

Kedua, para ulama hebat hadits yang menulis kitab-kitab dogma dengan pendekatan naqli, menyerupai yang dilakukan oleh al-Bukhari, al-Lalaka’i, al-Baihaqi, Abu Amr al-Dani, dan lain-lain.

Ketiga, para ulama shufi, yang menulis dogma melalui pendekatan tashawuf, menyerupai yang dilakukan oleh al-Qusyairi, Abu Nu’aim, dan lain-lain.

Sebagaimana dimakiumi, dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di pesantren, biasanya memakai pendekatan dalil ‘aqli. Jarang sekali pembahasan di dalamnya yang menyertakan dalil naqli. Oleh alasannya yakni itu, dalam buku ini kami berusaha menggabungkan dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan dalil ‘aqli dan pendekatan dalil naqli.

Penulis berusaha menghadirkan buku ini sebagai buku yang lengkap dalam pembahasan sifat 50, baik pokok-pokok bahan pembahasan maupun dalil-dalilnya, dengan menggabungkan dalil ‘aqli dan naqli sekaligus, semoga buku ini benar-benar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com

About the author