Jual Ajaran Ajaran Kegaiban; 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

CategoriesHarga di atas 20 rb - 50 rbJual Buku IslamTerjemah KitabTagged , ,

Ajaran Ajaran Kegaiban; 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Terjemah Kitab Futuh Al-Ghaib

Penerbit: Pustaka Setia

Harga: Rp. 35.000,-

Tebal: 232 Hal.

Buku yang berada di tangan pembaca ini ialah terjemahan dari kitab berbahasa Arab berjudul Futuh Al-Gha’ib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Edisi bahasa Indonesia ini kami beri judul 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani: Ajaran-Ajaran Kegaiban.

Dalam buku ini pembaca akan menjumpai 80 wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wacana pengembaraan rohani, perjumpaan dengan Tuhan, dan makrifatullah yang Insya Yang Mahakuasa akan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan pembaca dan umat islam umumnya, terutama yang berkaitan dengan dunia tasawuf.

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadhan lahun 471 H/1077 M, di sebuah desa berjulukan Jailan Thabaristan dari ayah dan ibu yang secara silsilah nasab bersambung pribadi kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Rasulullah.

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani – agar Yang Mahakuasa mensucikan jiwanya – ialah seorang imam, hebat dalam masalah-masalah keagamaan, tauhid dan flqih, dan pemimpin dari madzhab Syafi’i dan Hambali dalam Islam. Beliau ialah seorang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan luas. Seluruh umat insan mendapat manfaat darinya. Doanya segera dikabulkan, baik saat berdoa untuk kebaikan maupun untuk hukuman. Beliau ialah seorang yang melaksanakan banyak kegaiban (karamah), insan sempurna, yang selalu sadar serta ingat kepada Yang Mahakuasa Azza wa Jalla, merenung, berfikir, menerima, dan memberi pelajaran.

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani r.a. wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Rabi’uts Tsani Tahun 561 H/1166 M pada usia 91 tahun. Makamnya yang berada di Madrasah Babud Darajah di Kola Baghdad – Irak telah menjadi kawasan penting dari kunjungan para peziarah kaum sufi dan sesame muslim.


Sumber http://toko-buku-albarokah.blogspot.com

About the author